Představení oddílu stolního tenisu

    Činnost oddílu stolniho tenisu byla zahájena v září roku 2010 jako zájmový kroužek při Základní škole v Kloboukách u Brna. Děti začínaly jako úplní začátečníci. První dovednosti získavaly pod odborným vedením trenéra pana Pavla Volka. V pilování získaných dovedností pomáhal i robot. Neocenitelnou pomocí pro hráče byla účast zkušenějších hráčů, s nimiž děti získávaly první zkušenosti v "ostrém boji".

    V sezóně 2011/2012 pokračují tréninky v nezměněné podobě. Pro vyšší motivaci byla založena tabulka s pořadím hračů, podle které se hrači vyzývají navzájem a dle výsledku se tabulka ihned aktualizuje. Hráči se taktéž účastní "Okresních turnajů mládeže", kde získavají první zkušenosti s ostatními hráči. Turnaje se postupně odehráli v Hustopečích (2x), Šitbořicích, Kobylí, Kloboukách. Vyvrcholením sezony byl turnaj s mezinárodní účastí v Břeclavě.

    Na jeden z treninků byli přizvání i rodiče, kde bylo s nimi projednáno další pokračování rozvoje činnosti oddílu v následující sezoně.

    Ukončení sezony proběhlo na posledním tréninku "S překvapením", kde každý hráč obdržel upomínkové tablo a malé občersvení.

    

    Pro sezónu 2012/2013 byly vyřízeny registrace hráčů, která opravňují účást v soutěžích. Pro tuto sezonu je to "Okresní přebor ve stolním tenise III" a "Okresní přebor dorostu". Taktéž se budou hráči účastnit okresních turnajů, které organizují jednotlivé oddíly.

    Přejeme hráčům do nové sezóny mnoho úspěchů.